NOVÁ ADRESA KANCELÁŘE COLLEGIA 1704: COLLBENKA 1704, Kolbenova 499/42, 190 00 Praha 9 - těšíme se na Vás!
FB   Twitter   You Tube
S 17 18 fin

Hudební most Praha — Drážďany 2017 | 18 — část v Drážďanech

Cyklus koncertů propojující Prahu a Drážďany na základě jejich společné hudební historie. Koncerty pražské části najdete v sekci Sezona 2017|18.

 

V sezoně 2017—18 jsme pro vás připravili kromě hudby našich erbovních skladatelů Jana Dismase Zelenky a Johanna Sebastiana Bacha, jejichž vrcholnými díly sezonu zahájíme, také řadu výletů do méně známých barokních končin. Zvláštní pozornost budeme na jaře věnovat anglické hudbě, kam můžeme zajisté počítat i Händelova Mesiáše. Avšak zcela mimořádný svět představí program sestavený z originálních a svébytných skladeb anglických autorů 17. století Williama Byrda, Johna Blowa nebo Henryho Purcella. Komorní protipól k velkoleposti Händelova Mesiáše nabízí intimní, avšak neméně působivé Caldarovo oratorium věnované postavě Máří Magdalény.
Svůj prostor dostane samozřejmě italská hudba i v rámci dalších koncertů. Na silvestrovském koncertě zazní v novodobé premiéře zhudebnění žalmu Dixit Dominus neapolského skladatele Leonarda Lea v novodobé premiéře a 450. výročí narození Claudia Monteverdiho oslavíme provedením výběru z jeho sbírky Selva morale e spirituale.
„Hudba národů“ — tak by mohl znít podtitul nadcházející sezony. Věříme, že naše společná cesta hudební Evropou bude pro vás obohacujícím zážitkem.
 Vstupenky

Prodej vstupenek na koncerty Drážďanech byl zahájen 10. dubna v síti ReserviX.

Vstupné: 20 / snížené 15 EUR (Koncerty 2. 10., 25. 11., 18. 12. 2017 a 20. 4. 2018)
Vstupné: 25 / snížené 20 EUR (koncerty 1. 1. a 2. 4. 2017)
(snížené vstupné: studenti, senioři, nezaměstnaní, postižení, Bundesfreiwilligendienst)
Vstupné pro žáky: 5 EUR

Více informací o vstupenkách v sekci > Vstupenky
Abonmá

Prodej abonmá na koncerty Drážďanech byl zahájen 8. dubna v síti ReserviX.

ABONMÁ
> Při zakoupení abonentní vstupenky získáte slevu až 25% v porovnání s nákupem jednotlivých vstupenek.
> Abonentní vstupenky jsou přenosné.
> Celoroční abonmá 2017|18: (7 koncertů): 115 / snížené 90 EUROdběr novinek

Collegium1704 Vám bude zasílat tyto informace:

Vyhledávání

FB Twitter You Tube flickr gr Pro cleny
Collegium 1704 o. p. s. Mánesova 813/4, 120 00 Praha 2 Tel: +420 246 052 456 E-mail: info@collegium1704.com