FB   Twitter   You Tube

Hvězdy barokní operyHVEZDY

1. sezóna

2012 — 2013


Vstupenky na nový koncertní cyklus Hvězdy barokní opery, který pořádá Collegium 1704 ve spolupráci s Českou filharmonií, je možné zakoupit na pokladně České filharmonie — Rudolfinum, Alšovo nábř. 12, Praha 1 (po — pá 10.00 — 18.00 h) a online na internetových stránkách České filharmonie.

Abonentní vstupenky si můžete rezervovat také na e-mailu info@cfmail.cz.

Collegium 1704 prague baroque orchestra
Václav Luks | dirigent
Pořádá Collegium 1704 ve spolupráci s Českou filharmonií
 

"Malíř maluje obrazy na plátno.

Hudebníci malují své obrazy na ticho."

Leopold Stokowski 


Nový koncertní cyklus pořádaný pražským barokním orchestrem Collegium 1704 ve spolupráci s Českou filharmonií zvedá pomyslnou oponu světa vokálního umění 17. a 18. století. Protože kolébkou opery je Itálie, bude i první ročník nového cyklu zaměřen především na italskou operu a skladatele, kteří se v 18. století zapsali nesmazatelným písmem do dějin tohoto žánru. Kromě koncertů pěvců, jejichž jména svítí zářivě na nebi barokní opery, zazní také velké tituly oratorní literatury. Provedením Bachovy Mše h moll a Janových pašijí otevíráme tradici vánočních a velikonočních koncertů Collegia 1704 v Rudolfinu.
(Václav Luks)
Sara Mingardo web30. 10. 2012
Hlas duše | Voce dell'anima

Sara Mingardo | alt
Raffaella Milanesi| soprán
Xenia Löffler | hoboj
A. Vivaldi — Cessate, omai cessate RV 684 | kantata cantata
A. Vivaldi — Koncert pro hoboj C dur RV 450 Concerto for Oboe in C Major RV 450
G. B. Pergolesi — Stabat Mater

Lidský hlas jako nejdokonalejší hudební nástroj má jedinečnou schopnost vyjadřovat nejniternější lidské pocity. Barokní vokální umění není reprezentováno pouze oslnivou virtuozitu kastrátů. Hudba barokních mistrů dokázala nechat zaznít hlasu dodnes srozumitelnou řečí s nejjemnějšími odstíny lidských emocí — bolesti, pokory, radosti, milostného vzplanutí, ale i hněvu a nenávisti. Nezaměnitelný témbr Sary Mingardo můžeme bez nadsázky označit jako hlas, který promlouvá do hloubky lidských duší. Stejně tak výmluvně dokáže k publiku promlouvat i Raffaella Milanesi.Roberta Invernizzi, © Ribaltaluce-Studio20. 11. 2012
Římský ohňostroj

Roberta Invernizzi | soprán


G. F. Händel
Concerti grossi op. 6 HWV 319 & HWV 324
Pugneran con noi le stelle | opera Rodrigo HWV 5
Ogni vento | opera Agrippina HWV 6
Tra le fi amme HWV 170 | kantata
Dissertavi, oh porte d‘averno! | La Resurrezione HWV 47
Dixit Dominus HWV 232 | žalm

Jedním z nejvýznamnějších představitelů žánru barokní opery seria je Georg Friedrich Händel. Opernímu řemeslu se Händel vyučil v Itálii, kterou si mladý „il caro Sassone“ podmanil svými operními díly jako Agrippina nebo Rodrigo. Svá nejoslnivější díla vytvořil v Římě, z nichž největší proslulost získalo slavné Dixit Dominus. Roberta Invernizzi udivuje lehkostí a virtuozitou svého koloraturního sopránu, který ji předurčuje ke ztělesnění händelovských rolí. V jejím podání však ani nejkrkolomnější koloratury neznějí samoúčelně a jsou vždy naplněny bohatým hudebním výrazem.Bach: Mass in B Minor18. 12. 2012
Vánoční koncert
J. S. Bach — Mše h moll BWV 232

Hana Blažíková | soprán
Sophie Harmsen | alt
Markus Brutscher | tenor
Tobias Berndt, Tomáš Král | bas


Johann Sebastian Bach dokončil svoji „Velkou“ Mši h moll na sklonku života v letech 1748—49 jako své poslední velké dílo a shrnul tak v tomto svém opus magnum veškeré umění a skladatelské zkušenosti, které během svého tvůrčího života nashromáždil. Dílo vznikalo po etapách počínaje rokem 1733; však z jakého důvodu se stárnoucí skladatel rozhodl jednotlivé části seřadit do jednolitého celku, který jeho syn C. Ph. E. Bach nazval „die große catholische Messe“, zůstává otázkou. Toto kompendium Bachova kompozičního mistrovství budí dodnes obdiv nejen jako jedno z nejúžasnějších děl svého tvůrce, ale i jako jeden ze základních pilířů evropské hudební kultury vůbec.Topi Lehtipuu © Seilo Ristimaki29. 1. 2013
Benátský karneval

Topi Lehtipuu | tenor


Claudio Monteverdi
Sonata a 8 sopra „Sancta Maria ora pro nobis“ | Vespro della Beata Vergine
Tempro la cetra  |  Settimo libro de madrigali
Perchè se m'odiavi | Madrigali e canozonette, libro IX
Maledetto sia l'aspetto | Scherzi musicali
S'il dolce è 'l tormento | Quarto scherzo delle ariose vaghezze 
Biagio Marini – Canzon VIII a 6 | Sonate Sinfonie: Canzoni, Passemezzi, Balleti, Correnti, Gagliarde & Ritornelli | opera VIII
Claudio Monteverdi – Tu se' morta | opera l'Orfeo
Biagio Marini – Canzon X a 6 | Sonate Sinfonie: Canzoni, Passemezzi, Balleti, Correnti, Gagliarde & Ritornelli | opera VIII
Claudio Monteverdi
Più lieto il guardo | Scherzi musicali
Vi ricorda o boschi ombrosi | opera l'Orfeo 

Antonio Vivaldi
Concerto sol minore RV 156
Vedrò con mio diletto | opera Il Guistino RV 717 
La fatal sentenza | opera Tito Manlio RV 738
Gia lascio la nobil salma | opera Tito Manlio RV 738
Concerto  re minore RV 127
Deh, ti piega | opera La fida Ninfa RV 714 
Non tempesta | opera La fida Ninfa RV 714 

Jméno Antonia Vivaldiho je dnes známé především díky instrumentálním koncertům a pověsti obdivovaného houslového virtuóza. Ve své době byl však Vivaldi velmi oblíbeným operním skladatelem a při bližším seznámení s hudbou jeho oper budeme i dnes unešeni nekonečnou melodickou invencí a instrumentační vynalézavostí jejího tvůrce. Pestrou paletu barev benátského karnevalu nám předestře jeden z nejvýznamnějších představitelů mladé generace, finský tenorista Topi Lehtipuu, jehož jméno je ozdobou každé světové scény.Sonia Prina © Ribaltaluce Studio26. 2. 2013
Mezi nebem a zemí

Sonia Prina | alt


N. Porpora — Sinfonia | opera Semiramide riconosciuta
G. F. Händel — Va tacito e nascosto | opera Giulio Cesare HWV 17
G. F. Händel — Empio dirò tu sei | opera Giulio Cesare HWV 17
L. Leo — Sinfonia k oratorium Santa Elena al Calvario
A. Vivaldi — Longe mala, umbrae, terrores RV 629 | moteto
N. Porpora — Sinfonia | opera Carlo il Calvo
G. F. Händel — Pena tiranna | opera Amadig di Gaula HWV 11
G. F. Händel — Sento la gioia | opera Amadigi di Gaula HWV 11
D. Sarro — Introduzione | opera Didone abbandonata
G. F. Händel — Cara sposa | opera Rinaldo HWV 7
G. F. Händel — Vivi tiranno | opera Rodelinda HWV 19
G. F. Händel — Water Music Suita F dur HWV 348

Program konfrontující dva vzájemně se prolínající světy — duchovní a světskou hudbu — je současně poctou kastrátům, jejichž osudy a umění se staly synonymem vokální virtuozity. G. F. Händel a Nicola Porpora vstoupili do dějin opery nejen jako skladatelé, ale také jako osvícení operní podnikatelé. Získání těch nejzvučnějších jmen slavných kastrátů bylo ctižádostí i nutností v jejich konkurenčním boji. Sonia Prina je jednou z mála pěvkyň, která se virtuozitou, lehkostí i hloubkou výrazu dokáže vyrovnat s nesmírnými nároky kastrátského repertoáru.
Johannespassion26. 3. 2013
Velikonoční koncert
J. S. Bach — Janovy pašije BWV 245

Markus Brutscher — Evangelista | tenor
Bachovy Pašije patří neodmyslitelně k velikonočnímu týdnu a jsou jedním z vrcholů světové oratorní literatury. Janovy pašije představují svojí hudebně-dramatickou koncepcí a emoční vypjatostí dílo, kterým se Bach nejvíce přiblížil světu opery svých současníků. Také z tohoto důvodu byla jejich lipská provedení přijímána s překvapením a rozpaky. Ještě nikdy předtím nezněla liturgická hudba v lipském Tomášském kostele s tak strhujícím výrazem, až byl její autor obviňován ze zanášení operních manýr do kostela. Právě dramatičnost a přesvědčivost ztvárnění příběhu ukřižování Ježíše Krista však jsou jedním z důvodů, proč tato hudba i po staletích stále znovu oslovuje posluchače.


Veronique Gens © Alexandre Weinberger - Virgin Classics7. 5. 2013
Revoluce v opeře

Véronique Gens | soprán


W. A Mozart — Ouvertüre | opera Der Schauspieldirektor KV 486
Ch. W. Gluck — D'une image, hélas! | opera Iphigénie en Tauride
J. Mysliveček — Misero me, che veggo! — Se cerca, se dice | opera l'Olimpiade
Ch. W. Gluck — Don Juan | balet
Ch. W. Gluck — Divinités du Styx | opera Alceste
W. A. Mozart —  Balettmusik I. | Idomeneo KV 366
W. A. Mozart — Vado ma dove? KV 583 | arie
W. A. Mozart — Balettmusik II. | Idomeneo KV 366
W. A. Mozart — Ch'io mi scordi di te? KV 505 | koncertní arie


Josef Mysliveček významně ovlivnil operní řeč W. A. Mozarta v době, kdy Mozart sbíral první operní zkušenosti v Itálii a především pak v období, kdy komponoval operu Idomeneo. V té době ještě Mozart nemohl tušit, že s Prahou, rodným městem jeho staršího přítele, bude spojena jedna z nejšťastnějších etap jeho života. Také stopy třetího z trojhvězdí velkých operních skladatelů 2. poloviny 18. stol. zanechaly své otisky v Praze, kde byly premiérovány dvě z jeho oper — Ezio a Issipile. Pověst operního reformátora však Ch. W. Gluck získal až svými pozdějšími opusy, komponovanými nebo adaptovanými pro pařížská provedení v 60. a 70. letech 18. století. Francouzská sopranistka Véronique Gens patří dnes již k legendárním představitelkám operních rolí nejen francouzského repertoáru 18. století. Srdce publika si získala také oduševnělým a neokázalým ztvárněním mozartovských rolí.

 

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Václav Luks | dirigent

19.30
Rudolfinum, Dvořákova síňBrožura ke stažení

Odběr novinek

Collegium1704 Vám bude zasílat tyto informace:

Vyhledávání

FB Twitter You Tube flickr gr Pro cleny
Collegium 1704 o. p. s. Mánesova 813/4, 120 00 Praha 2 Tel: +420 246 052 456 E-mail: info@collegium1704.com