FB   Twitter   You Tube

Hudební most Praha — Drážďany 2012

V roce 2012 bude dramaturgie Hudebního mostu Praha – Drážďany sledovat několik vzájemně se prolínajících linií. Hned první koncert cyklu s názvem Římské oratorium je věnován vzniku žánru, který zanechal významnou stopu v hudebních dějinách Drážďan. Novodobou premiérou oratoria La passione di Gesù Cristo si připomeneme 200. výročí úmrtí drážďanského skladatele Josepha Schustera. Italský vkus, který významně formoval hudební tvář Prahy i Drážďan v 17. a 18. století, bude představen ve dvou podobách. V programu Virtuozní koncerty zazní reprezentativní repertoár drážďanské dvorní kapely a v programu Pražské nešpory hudba, která zněla v pražských chrámech v první polovině 18. století. Jsme rádi, že pozvání ke společnému provedení tohoto programu přijal Dresdner Kammerchor a věříme, že tímto projektem se otevírají dveře k další spolupráci. Nezapomeneme ani na hudbu Jana Dismase Zelenky, patrona souboru a symbolu Hudebního mostu Praha – Drážďany, jehož poslední mše Missa omnium sanctorum zahájí podzimní část cyklu. Chybět nebudou ani zásadní opusy hudebního baroka reprezentované Janovými pašijemi a Vánočním oratoriem J. S. Bacha.

Václav Luks
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704

Římské oratorium
Carissimi — Anerio — Mazzocchi — Marazzoli
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
11. 2. 2012 / Bischof-Benno-Haus, Schmochtitz Nr. 1, 19.30 h
12. 2. 2012 / Annenkirche, Annenstraße, Dresden, 19.30 h
13. 2. 2012 / Břevnovský klášter — Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6, 19.30 h

Joseph Schuster — La passione di Gesù Cristo
novodobá premiéra
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
10. 3. 2012 / České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, 19.30 h
11. 3. 2012 / Annenkirche, Annenstraße, Dresden, 19.30 h

J. S. Bach — Janovy pašije BWV 245
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
5. 4. 2012 / Kostel sv. Šimona & Judy, Dušní ul., Praha 1, 19.30 h
6. 4. 2012 / Annenkirche, Annenstraße, Dresden, 19.30 h

Virtuozní koncerty
Reichenauer — Vivaldi — Zelenka
Collegium 1704 & Xenia Löffler — hoboj & Sergio Azzolini — fagot
19. 5. 2012 / Annenkirche, Annenstraße, Dresden, 19.30 h
20. 5. 2012 / Břevnovský klášter — Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6, 19.30 h

J. D. Zelenka
Missa omnium sanctorum ZWV 21
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
14. 10. 2012 / Annenkirche, Annenstraße, Dresden, 19.30 h
15. 10. 2012 / Kostel sv. Šimona & Judy, Dušní ul., Praha 1, 20.00 h


Pražské nešpory
Vivaldi — Zelenka — Caldara — Lotti
Collegium 1704 & Dresdner Kammerchor
16. 11. 2012 / Annenkirche, Annenstraße, Dresden, 19.30 h
17. 11. 2012 / Kostel sv. Šimona & Judy, Dušní ul., Praha 1, 19.30 h


Silvestrovský a novoroční koncert
J. S. Bach — Vánoční oratorium BWV 248
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
31. 12. 2012 / Kostel sv. Šimona & Judy, Dušní ul., Praha 1, 16.00 h
1. 1. 2013 / Annenkirche, Annenstraße, Dresden, 19.30 h


mailing_Banner800

Odběr novinek

Collegium1704 Vám bude zasílat tyto informace:

Vyhledávání

FB Twitter You Tube flickr gr Pro cleny
Collegium 1704 o. p. s. Mánesova 813/4, 120 00 Praha 2 Tel: +420 246 052 456 E-mail: info@collegium1704.com