FB   Twitter   You Tube

Hudební most Praha — Drážďany 2011

Podzimní část koncertní sezóny 2011 — 2012 zahájíme hudbou skladatele, který je současně symbolem Hudebního mostu Praha — Dráždany. Missa votiva patří k nejdůležitejším a nejpůsobivějším dílum Jana Dismase Zelenky a pro nás má toto dílo zvláštní význam. Stojí totiž na počátku našeho objevování Zelenkovy hudby i na počátku této koncertní rady.
Když jsme na jare 2007 Missu votivu uvedli v Praze v rámci festivalu Pražské jaro a v Dráždanech v rámci festivalu Dresdner Musikfestspiele, byli jsme fascinováni krásou Zelenkovy hudby a zrodila se také idea pražsko-dráždanské koncerty v budoucnosti opakovat.
Zelenkova hudba zazní i na konci roku, kdy jeho velkolepé dvojsborové Te Deum provedeme v důstojné společnosti Bachova Magnificat. Publikum neochudíme ano o tradiční hudební výlety do cizích zemí a tak budete moci obdivovat rafinovanou krásu francouzské hudby v programu Le Parnasse françois i bezbřehou fantazii italských skladatelů 17. století v programu Capriccio stravagante.

Václav Luks
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704


Program podzim 2011

J. D. Zelenka — Missa votiva ZWV 18
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
17. 9. 2011 / Kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, 19.30 h
18. 9. 2011 / Annenkirche, Annenstraße, 19.30 h

Capriccio stravagante
H. I. F. Biber, G. Finger, J. Pachelbel, A. Kühnel
Collegium 1704 / Jana Chytilová – koncertní mistr
28. 10. 2011 / Břevnovský klášter — Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6, 19.30 h
29. 10. 2011 / Annenkirche, Annenstraße, 19.30 h

Le Parnasse françois
F. Couperin, M. Marais, J. F. Rebel
Collegium 1704 / Lenka Torgersen – koncertní mistr
11. 11. 2011 / Břevnovský klášter — Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6, 19.30 h
12. 11. 2011 / Annenkirche, Annenstraße, 19.30 h


J. S. Bach — Magnificat D dur BWV 243
J. D. Zelenka — Te Deum D dur ZWV 146
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
31. 12. 2011 / Kostel sv. Šimona & Judy, Dušní ul., Praha 1, 17.00 h
1. 1. 2011 / Annenkirche, Annenstraße, 19.30 h


Brožura ke staženíOdběr novinek

Collegium1704 Vám bude zasílat tyto informace:

Vyhledávání

FB Twitter You Tube flickr gr Pro cleny
Collegium 1704 o. p. s. Mánesova 813/4, 120 00 Praha 2 Tel: +420 246 052 456 E-mail: info@collegium1704.com