FB   Twitter   You Tube

Collegium 1704 v Rudolfinu | Zahajovací koncert s Bejunem Mehtou

Mozart v záři italského slunce
Děkujeme všem, kteří se včera podíleli na výjimečné atmosféře zahajovacího koncertu cyklu Collegium 1704 v Rudolfinu. Sám Bejun Mehta byl zcela uchvácen „kouzelnou magií“, která na koncertě vznikla, i sálem Rudolfina, kterému se obdivoval. Ovace ve stoje zaplněného Rudolfina jen potvrdily, že okouzlení bylo vzájemné.

Bejun Mehta – kontratenor
Václav Luks – dirigent
Collegium 1704

Photo © Collegium 1704 – Petra Hajská

Odběr novinek

Collegium1704 Vám bude zasílat tyto informace:

Vyhledávání

FB Twitter You Tube flickr gr Pro cleny
Collegium 1704 o. p. s. Mánesova 813/4, 120 00 Praha 2 Tel: +420 246 052 456 E-mail: info@collegium1704.com