FB   Twitter   You Tube
Josef MYSLIVEČEK – L'Olimpiade

Josef MYSLIVEČEK – L'Olimpiade

L'Olimpiade (1778)
opera seria ve třech dějstvích
libreto Pietro Metastasio
Premiéra: 30. dubna 2013, Národní divadlo v Praze (Stavovské divadlo)

josef-myslivecek-l-olimpiade

Opera Olympiáda byla poprvé provedena v neapolském divadle Teatro San Carlo dne 4. listopadu 1778, na jmeniny španělského krále Karla III., bývalého vládce Neapolského království, jehož narozeniny a jmeniny byly stále slaveny operními inscenacemi i za vlády jeho syna Ferdinanda. Je to nepochybně jedno z nejlepších zhudebnění tohoto Metastasiova libreta. Soudobé kritiky chválily zejména skladatelovo zpracování árie "Se cerca, se dice", kterou při premiéře zpívat kastrát Luigi Marchesi, Myslivečkův blízký přítel a profesní spolupracovník.

Kleisthénes (Clistene), král sikyónský – tenor
Aristeia (Aristea), jeho dcera, již miluje Mégaklés  – soprán
Mégaklés (Megacle), zamilovaný do Aristei, přitel Lýkida' – soprán
Lýkidas (Licida), považovaný z syna krétského krále, zamilovaný do Aristei, přítel Mégakla – soprán
Argénis (Argene), krétská šlechtična převlečená za pastýřku pod jménem Lýkoris (Licori), zamilovaná do Lýkida – soprán
Amintas (Aminta), vychovatel Lýkida – bas
Alkandros (Alcandro), důvěrník Kleisthénův – soprán

1. dějství
Mégaklés přichází do Sikyónu právě včas, aby se zúčastnil olympijských her jménem svého přítele Lýkida, který mu kdysi zachránil život. Aniž o tom však Mégaklés ví, je Lýkidas zamilovaný do Aristei, jejíž ruka má nabízí princeznin otec, král Kleisthénes, vítězi letošních her. Lýkidas, který byl kdysi zasnouben s krétskou princeznou Argénis, neví, že Mégaklés a Aristeia jsou již do sebe zamilováni, a teprve nyní prozrazuje příteli, co je skutečnou cenou za vítězství v závodu. Aristeia a Mégaklés se po dlouhém odloučení láskyplně vítají, ale Mégaklés se nyní cítí vázán soutěžit jménem Lýkida; Argénis je jeho váháním zmatena. Mezitim do Olympie přichází Argénis v převlečení za pastýřku s úmyslem znovu získat Lýkida.

2. dějství
Mégaklés vyhrál hry, prozradí Aristei pravdu a se zlomeným srdcem odchází. Když Lýkidas přichází uplatnit právo vítěze na Aristeinu ruku, princezna mu činí výčitky - a totéž převlečená Argénis. Amintas, Lýkidův vychovatel, přináší zprávu, že se Mégaklés utopil, a král Kleisthénes, který se o záměně dozvěděl, Lýkida vyhání.

3. dějství
Argénis zabrání zoufalé Aristei v sebevraždě, Mégakla zachrání před utonutím rybář a Lýkidas, jenž hodlá dosíci svého, zamýšlí zavraždit krále. Aristeia Kleisthéna žádá o milost pro Lýkida a Argénis nabízí, že ponese trest místo něho. Aby krále přesvědčila o tom, že je princezna, ukáže mu řetěz, který jí daroval Lýkidas. Kleisthénes v něm rozpozná šperk, který patřil jeho synu pohozenému v dětství na základě věštby, že se z něj stane otcovrah. Král se však s Lýkidem smíří a uvede jej do patřičného stavu. Lýkides se vrací k Argénis a nechává svou sestru Mégaklovi.


Koprodukce:
Národní divadlo v Praze (CR), théâtre de Caen, Opéra de Dijon (FR) & Grand Théâtre de Luxembourg (LU)
Joseph HAYDN & Jiří Antonín BENDA – Ariadna na Naxu

Joseph HAYDN & Jiří Antonín BENDA – Ariadna na Naxu

Joseph Haydn (1732–1809)
Symphonie Le Matin, Kantáta Ariadna na Naxu pro soprán a orchestr
Jiří Antonín Benda (1722–1795)
Ariadna na Naxu (1775) melodram na text Johanna Christiana Brandese


joseph-haydn-jiri-antonin-benda-ariadna-na-naxu

Louise Moaty – Ariadna
Benjamin Lazar – Thésée
Alexandra Rübner – Oréade
Louise Moaty & Benjamin Lazar – režie
Collegium 1704, Václav Luks – dirigent

Collegium1704:
smyčce: 5 – 4 – 3 – 2 – 1
2 flétny – 2 hoboje – 2 fagoty
2 lesní rohy – cembalo

Délka programu:
1 hod. 15 min.
Christoph Willibald GLUCK – Le Cinesi

Christoph Willibald GLUCK – Le Cinesi

Christoph Willibald Gluck 
(1714–1787)
Le Cinesi (Číňanky)
opéra buffa na libreto Pietra Metastasiachristoph-willibald-gluck-le-cinesi

Program:

J. Haydn – Symphonie Le Midi

C. W. Gluck – Le Cinesi

 

Stanislava Mihalcová – Sivene (soprán)
Kamila Ševčíková – Tangia (mezzosoprán)
Stanislava Jirků – Lisinga (alt)
Tomáš Král – Silango (baryton) 

Andrea Miltnerová – režie a choreografie

Christopher Vinz – kostýmy

 

Collegium 1704
smyčce 3 – 2 – 2 – 1 – 1 (9)
flétna, 2 hoboje, 2 lesní rohy, perkuse, cembalo (7)

Václav Luks – dirigent, cembalo

Premiéra této opery se uskutečnila ve Vídni u příležitosti návštěvy císařovny Marie Terezie v roce 1754. Dílo bývá charakterizováno také jako satira na tehdejší operní zvyky a konvence.

Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse tuto operu uvedlo v roce 2008 v barokním divadle v Českém Krumlově.

Stanislava Mihalcová – Sivene (soprano)   

Kamila Ševčíková – Tangia (mezzo) 

Stanislava Jirků – Lisinga (alto) 

Tomáš Král – Silango (baryton)   

 

Andrea Miltnerová

metteur en scène, chorégraphe

 

Christopher Vinz

création des costumes

 

Collegium 1704

3 – 2 – 2 – 1 – 1

flûte – 2 hautbois – 2 cors – percussion – clavecin

 

Václav Luks 

directeur artistique, clavecin

 

 

réalisé en 2008 au Théâtre baroque

de Česky Krumlov

 

durée : 1h  

Georg Friedrich HÄNDEL – Rinaldo

Georg Friedrich HÄNDEL – Rinaldo

Collegium 1704, Václav Luks dirigent
Louise Moaty režie
"Stylová dokonalost uchvátila publikum v pražském Stavovském divadle už po prvních minutách nejnovější inscenace Händelova Rinalda. Jeviště nasvícené mihotavým svitem...

georg-friedrich-h-ndel-rinaldo

...svíček přidávalo na podmanivosti zpěvu a hudbě, a když se herci ve finále náhle zastavili, zůstala tato nebývalá dokonalost barokní malby na pár vteřin věčná."
Hospodářské noviny, 2009, Petr Fischer

První inscenace opery Rinaldo v historii Národního divadla byla inspirována barokním divadlem a využívá některé jeho efekty, jako například působivé osvětlení svíčkami.
Collegium 1704 tuto operu s velkým úspěchem provedlo také v Opera Royal de Versailles ve Francii v lednu 2011.

Rinaldo, první Händelova londýnská opera (premiéra 1711) na libreto dramatika a impresária Arona Hilla podle slavného románu Torquata Tassa Osvobozený Jeruzalém, do níž Händel vložil nejen množství osvědčených árií – hitů, ale především naděje získat si přízeň obyvatel ostrovní metropole. Odvěký příběh hledání a nalézání cesty mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, kouzly a poznáním, jehož osudy splétá touha a láska.
Händelův Rinaldo však na rozdíl od jiných verzí Tassova námětu nejde cestou příběhů o „zakázané lásce“ členů dvou znepřátelených stran, spíše vzdáleně připomíná mýtus o Orfeovi a Eurydice – rytíři Rinadlovi je Armidou unesena jeho snoubenka Almirena, pro niž Rinaldo podstupuje nebezpečnou cestu za jejím vysvobozením. Na této cestě jej čeká mnoho nástrah, kouzel a především sama divoká a vášnivá Armida.

"(...) Výkon Collegia 1704 strhává pěvce a naopak, každopádně je cítit vzájemnost, což není na českých operních jevištích samozřejmost. Händelův Rinaldo v jejich podání získal nejen výraznou dynamiku a dramatičnost, ale i slyšitelnou a viditelnou radostnost."
Hospodářské noviny, 2009, Petr Fischer

Orchestr Collegium 1704
Václav Luks dirigent
Louise Moaty režie
Julia Gros de Gasquet asistent režie
Adeline Caron scénografie
Alain Blanchot kostýmy
Christophe Naillet světla
Françoise Denieau choreografie
Mathilde Benmoussa líčení

Diana Moore / Mariana Rewerski* Rinaldo (mezzosoprán)
Kateřina Knězíková* / Yeree Suh* Almirena (soprán)
Stanislava Jirků Goffredo (mezzo-soprán)
Adam Plachetka / Tobias Berndt Argante (bas-baryton)
Marie Fajtová Armida (soprán)
Markéta Cukrová Eustazio (mezzosoprán)
David Nykl / Jan Martiník* Mago, Araldo (baryton)
Stanislava Mihalcová Sirena, Donna (soprán)
Andrea Brožáková Sirena (soprán)
* obsazení prvních představení v letech 2009-2010 (Praha, Francie, Lucembursko)

tanečníci:
Andrea Miltnerová, Romana Konrádová, Viktor Badinka, Jan Březina, Germans Filipovs 
a Petr Kříž

Koprodukce:
Toto provedení bylo uvedeno v koprodukci Národního divadla v Praze, Théâtre de Caen, Opéra de Rennes and Grand Théâtre du Luxembourg.

Obsazení:

scénické provedení: 9 zpěváků, 6 tanečníků, 35 hudebníků

scénické provedení celkem: 50 umělců + dirigent + produkce (52) + režijní tým

koncertní provedení: 9 zpěváků, 35 hudebníků

koncertní provedení celkem: 44 umělců + dirigent + produkce (46)


Další fotografie
Eternal source of light divine – Georg Friedrich HÄNDEL, Henry PURCELL

Eternal source of light divine – Georg Friedrich HÄNDEL, Henry PURCELL

Eternal source of light divine


eternal-source-of-light-divine-georg-friedrich-h-ndel-henry-purcell

Henry Purcell (1659–1695)
chorál "Hear my prayer, O Lord" Z 15
chorál "Remember not, O Lord, our offences" Z 50
chorál "The Lord is my light" Z 55

Georg Friedrich Händel – Dixit Dominus HWV 23
(nebo Henry Purcell – Te Deum in D Z 232)

Georg Friedrich Händel
Eternal source of light divine HWV 74, Óda k narozeninám královny Anny (1713/14)

Collegium 1704

smyčce: 5– 4 – 3 – 2 – 1

2 hoboje, 2 trubky, fagot, cembalo/varhany, theorba

(22 hudebníků)


Collegium Vocale 1704

SATB 5 – 4 – 4 – 4


Sólisté – členové sboru

Václav Luks – dirigent

Les Elemens: Jean-Féry REBEL, Jan Dismas ZELENKA, Georg Friedrich HÄNDEL

Les Elemens: Jean-Féry REBEL, Jan Dismas ZELENKA, Georg Friedrich HÄNDEL

Raffaella Milanesi – soprán & Václav Luks – dirigent

Jean-Féry Rebel – Les Élémens
Jan Dismas Zelenka – In exitu Israel ZWV 83 ad.

les-elemens-jean-fery-rebel-jan-dismas-zelenka-georg-friedrich-h-ndel

 

Program


Jean-Féry Rebel (1666–1747)

Les Élémens
Simphonie nouvelle pour ballet, 1737

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
In exitu Israel ZWV 83 (1725)

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Cantate Tra le Fiamme (1708), HWV 170

 

* * * * *

 

Georg Friedrich Händel
Cantata Donna, che in ciel di tanta luce splendi HWV 233
per l'Anniversario della liberazione di Roma dal terremoto del 1702–3 (1708, Řím)

 

Collegium Vocale 1704

4 S, 3 A, 3 T, 3 B

(13 pěvců)


Collegium 1704
smyčce: 5-4-3-2-1
2 hoboje, 2 flétny, 1 fagot, cembalo, theorba, viola da gamba
(23 hudebníků)Johann Sebastian BACH – Mše h moll

Johann Sebastian BACH – Mše h moll

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Mše h moll BWV 232


johann-sebastian-bach-mse-h-moll

Mše h moll BWV 232 (Missa solemnis toni Si minoris) vznikala v letech 1724–1749 pro drážďanský dvůr. Mše h moll je velkoryse pojatou kompozicí s náročnými sólovými zpěvy, duety a velkolepými sborovými zpěvy. Bach ji vytvořil na text latinské mše.

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Václav Luks – dirigent

Collegium 1704:
smyčce: 5 – 5 – 4 – 2 – 2
2 flétny – 3 hoboje – 2 fagoty – lesní roh – 3 trubky – tympány – varhany
sbor: 18 pěvců
sólisté SATB

Délka programu:
2 hod.
Johann Sebastian BACH – Velikonoční oratorium

Johann Sebastian BACH – Velikonoční oratorium

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Oster Oratorium BWV 249
Magnificat in D, BWV 243                


johann-sebastian-bach-velikonocni-oratorium

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Sólisté SATB
Václav Luks – dirigent

Collegium 1704:
5 – 4 – 3 – 2 – 1
2 flétny -  2 hoboje – fagot – 2 trubky
tympány – varhany

Collegium Vocale 1704:
5 – 4 – 4 – 4

solisté: SATB
Johann Sebastian BACH – Janovy pašije

Johann Sebastian BACH – Janovy pašije

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Janovy pašije 
BWV 245


johann-sebastian-bach-janovy-pasije

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Sólisté
Václav Luks – dirigent

Collegium 1704:
smyčce: 5 – 4 – 3 – 2 – 1
2 flétny – 2 hoboje – fagot – varhany – viola de gamba
sbor: 16 pěvců
sólisté SATB (členové sboru)
Evangelista
Johann Sebastian BACH – Matoušovy pašije

Johann Sebastian BACH – Matoušovy pašije

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Matoušovy pašije 
BWV 244


johann-sebastian-bach-matousovy-pasije

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704

Sólisté
Václav Luks – dirigent

Collegium 1704:

smyčce: 5 – 5 – 4 –  2 – 2
2 flétny, 3 hoboje, 2 fagoty, lesní roh, 3 trubky, varhany, tympány
sbor: 20 pěvců
sólisté SATB (členové sboru)
Evangelista

Délka programu:
2 hod. 45 min. bez přestávky
Strana 1 z 5

Odběr novinek

Collegium1704 Vám bude zasílat tyto informace:

Vyhledávání

FB Twitter You Tube flickr gr Pro cleny
Collegium 1704 o. p. s. Mánesova 813/4, 120 00 Praha 2 Tel: +420 246 052 456 E-mail: info@collegium1704.com