FB   Twitter   You Tube
Jan Dismas ZELENKA – Gesù al Calvario

Jan Dismas ZELENKA – Gesù al Calvario

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)

Gesù al Calvario ZWV 62 (1735)
oratorium


jan-dismas-zelenka-ges-al-calvario

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Sólisté
Václav Luks – dirigent

Collegium 1704
smyčce: 5 – 5 – 4 – 2 – 2
2 flétny – 2 hoboje – chalumeau – 2 fagoty
theorba a cembalo/varhany

Collegium Vocale 1704
16 pěvců SATB

Sólisté
2 soprány, 3 alty

Délka programu:
1 hod. 40 min.
Salomone ROSSI – Písně Salomona Ha-Shirim Asher li-Sheloma

Salomone ROSSI – Písně Salomona Ha-Shirim Asher li-Sheloma

Ha-li-Shelomo Shirim Asher (1623)
Žalmy a hymny pro 3 až 8 hlasů na hebrejské texty  &
instrumentální kusy ze sbírky
Sinfonie, Gagliardi, Canzone (1607 / 8)


salomone-rossi-pisne-salomona-ha-shirim-asher-li-sheloma

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Václav Luks – dirigent

Obsazení:
Collegium Vocale 1704
8 – 16 pěvců

Collegium 1704
2 housle, trubka, dulcian, portativ, loutna, harfa, violoncello, kontrabas

Václav Luks – dirigent


Délka programu:
1 hod. 30 min.
Antonio VIVALDI – La Senna festeggiante RV 693

Antonio VIVALDI – La Senna festeggiante RV 693

Italské serenaty, oscilující mezi kantátou a operou, vznikaly obvykle pro konkrétní slavnost s významným politickým či sociálním aspektem. Zakončovaly den, který zahajovala bohoslužba a v němž samozřejmě nechyběla ani bohatá hostina. 


antonio-vivaldi-la-senna-festeggiante-rv-693

Vivaldiho serenata La Senna Festeffiante vznikla zřejmě mezi lety 1722 – 1725 jako pocta francouzskému králi Ludvíku XV., provedena byla však s největší pravděpodobností v Itálii. Dvojdílná skladba, v níž vystupuje Zlatý věk, Statečnost a Seina má podle všech zvyklostí alegorický námět (libreto napsal Domenico Lalli). Seina vítá na svých březích Statečnost a Zlatý věk, jež směřují na korunovaci krále do paláce – Versailles. Tři postavy poukazují na krále, "hvězdu nejvyšší, která Galii je světlem", a na jeho vlastnosti – soucit, mírnost, spravedlnost a zbožnost.

Obsazení:

sólisté:
L´Eta dell´Oro / Zlatý věk – soprán
La Virtu / Statečnost – alt
La Senna / Seina – bas

Collegium 1704
smyčce: 5 - 4 - 3 - 2 - 1
2 flétny, 2 hoboje, theorba, cembalo

Collegium Vocale 1704
sbor: 8 pěvců

Václav Luks – dirigent

Jan Dismas ZELENKA – Missa votiva

Jan Dismas ZELENKA – Missa votiva

jan-dismas-zelenka-missa-votiva

Missa_Votiva_cover_2eMissa votiva je největší mší Jana Dismase Zelenky (1679−1745) a jedním z jeho nejosobnějších děl. Okolnosti vzniku "děkovné mše" nejsou známy, ale snad vznikla po delší autorově nemoci jako výraz vděku za uzdravení. Dva roky před vznikem Missy votivy není známé žádné Zelenkovo dílo a poslední rozsáhlou mešní kompozicí je Missa samctisssimae trinitatis  z roku 1736.
Svým postavením v kontextu Zelenkova díla připomínají opusy jako je Bachovo Umění fugy nebo Mozartovo Requiem.

♦ Audio CD

♣ Video DVD

Jan Dismas ZELENKA – Officium defunctorum a Requiem in D za Augusta Silného

Jan Dismas ZELENKA – Officium defunctorum a Requiem in D za Augusta Silného

jan-dismas-zelenka-officium-defunctorum-a-requiem-in-d-za-augusta-silneho

zelenka_officium_400Jan Dismas ZELENKA (1679−1745)

Officium defunctorum ZWV 47 a Requiem in D ZWV 46

novodobá premiéra


♦ Audio CDGramophone Magazine Editor's Choice a nahrávka měsíce června 2011
♣ Video ukázka

"...Václav Luks diriguje Officium defunctorum s široce dramatickou energií; hudebníci a zpěváci Collegia 1704 hrají a zpívají s precizností a lyrismem. Ve výjimečném Invitatoriu můžeme slyšet úžasná hudební gesta v orchestrálních ritornelech  a alt Markéty Cukrové se zde se sborem prolíná zcela plynule. (...) Odkrývá se nám tu skvostné mistrovské dílo."
David Vickers, Gramophone 4/2011

Jan Dismas ZELENKA – Missa Omnium Sanctorum

Jan Dismas ZELENKA – Missa Omnium Sanctorum

Jan Dismas Zelenka
(1679–1745)

Missa Omnium Sanctorum ZWV 21 (1741)

Six Messes Umtimae 
poslední Zelenkova mše

Collegium 1704
Collegium Vocale
Sólisté – členové sboru
Václav Luks – dirigent

jan-dismas-zelenka-missa-omnium-sanctorum

Poslední Zelenkova mše – z nedokončeného cyklu šesti "Missae ultimae"

Collegium 1704

5 – 4 – 3 – 2 – 1,

2 hoboje, 2 fagoty, varhany

(20 hudebníků)


Collegium Vocale 1704

SATB 5 – 4 – 4 – 4

(17 pěvců)

Jan Dismas ZELENKA – Litaniae Omnium Sanctorum

Jan Dismas ZELENKA – Litaniae Omnium Sanctorum

Jan Dismas Zelenka 
(1679–1745)

Litaniae Omnium Sanctorum 
ZWV 153 (1735)

Litaniae Lauretanae Salus infirmorum 
ZWV 152 (1744)

Vrcholná díla Jana Dismase Zelenky ve své novodobé premiéře.

jan-dismas-zelenka-litaniae-omnium-sanctorum

Collegium 1704
6 – 5 – 4 – 3 – 2
2 hoboje – fagot – theorba – varhany

Collegium Vocale 1704
17 pěvců
sólisté SATB (členové sboru)

Václav Luks – dirigent


Délka programu:
2 hod.
Jan Dismas ZELENKA – I Penitenti al Sepolchro del Redentore

Jan Dismas ZELENKA – I Penitenti al Sepolchro del Redentore

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)

I Penitenti al Sepolchro del Redentore 
ZWV 63 (1736)

Oratorium I Penitent al Sepolchro del Redentore mělo svou premiéru 30 března 1736. Jde o pozdní Zelenkovo dílo s ojedinělým hudebním jazykem, podobně jako v případě dalšího jeho díla, Missa Votiva ZWV 18 (1739). Jen stěží najdeme mezi Zelenkovými současníky někoho, kdo by využíval možnosti smyčcového orchestru podobným způsobem. Zelenkovým nejtypičtějším poznávacím znakem je jeho chuť experimentovat a touha poznávat limity "možného".

jan-dismas-zelenka-i-penitenti-al-sepolchro-del-redentore

Collegium 1704
smyčce: 5 – 5 – 4 – 2 – 2
2 flétny – 2 hoboje – fagot – theorba
cembalo / varhany

Collegium Vocale 1704
16 nebo 8 pěvců SATB

Pietro – bas
Maddalena – alt
Davidde – tenor

Václav Luks – dirigent

Déka programu:
1 hod. 15 min.
Strana 3 z 3

Odběr novinek

Collegium1704 Vám bude zasílat tyto informace:

Vyhledávání

FB Twitter You Tube flickr gr Pro cleny
Collegium 1704 o. p. s. Mánesova 813/4, 120 00 Praha 2 Tel: +420 246 052 456 E-mail: info@collegium1704.com