FB   Twitter   You Tube
Il Pianto di Maria

Il Pianto di Maria

Il Pianto di Maria
Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Václav Luks – umělecký vedoucí, dirigent

il-pianto-di-maria

Jan Dismas Zelenka – Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55G. Fr. Händel / G. B. Ferrandini – Il Pianto di Maria „Giunta l´ora fatal“
Antonio Lotti – Crucifixus á 8
Georg Friedrich Händel – Concerto grosso  č. 5 op. 3 d moll
Jan Dismas Zelenka – Motette « Barbara dira effera » ZWV 164
Jan Dismas Zelenka – Miserere c moll ZWV 57

Program:


Jan Dismas Zelenka 

Responsoria pro hebdomada sancta (Responsoria Svatého týdne) ZWV 55 / Responsoria pro svatý čtvrtek

Ecce, vidimus eum
Tristis est anima mea

 

Jan Dismas Zelenka 

Responsoria pro hebdomada sancta (Responsoria Svatého týdne) ZWV 55 / Responsoria pro svatý pátek


Caligaverunt oculi mei
Omnes amici mei

 

Jan Dismas Zelenka

 

Responsoria pro hebdomada sancta (Responsoria Svatého týdne) ZWV 55 / Responsoria pro svatou sobotu
Velum temple scissum est
Sepulto Domino


G. Fr. Händel / G. B. Ferrandini
Il Pianto di Maria „Giunta l´ora fatal“

 

Antonio Lotti

 Crucifixus á 8

 

Georg Friedrich Händel

Concerto grosso č. 5 op. 3 d moll
Grave
Allegro
Adagio
Allegro ma non troppo
Allegro

 

Jan Dismas Zelenka
Motette « Barbara dira effera » ZWV 164


Jan Dismas Zelenka

Miserere c moll ZWV 57
Miserere I
Miserere II     
Gloria Patri I
Gloria Patri II
Sicut erat
Miserere III

 

Collegium 1704

4 – 4 – 2 – 1 – 1

2 hoboje, fagot, varhany, theorba

(17 hudebníků)

 

Collegium vocale 1704

SATB 4 – 3 – 3 – 3

(13 pěvců)

 

Solo: alt / mezzosoprán

Orpheus Britannicus: Henry PURCELL ad.

Orpheus Britannicus: Henry PURCELL ad.

Skladby Henryho Purcella a jeho souputníků 
ze sbírky Orpheus Britannicus (Londýn, 1698)


orpheus-britannicus-henry-purcell-ad

Collegium 1704
Markéta Cukrová – alt
Helena Zemanová – housle
Jana Chytilová – housle
Hana Fleková – viola da gamba
Jan Krejča – teorba
Pablo Kornfeld – cembalo, varhany

Václav Luks – dirigent 

Program:


Sonata č. 6 C-dur
(ze sbírky Twelve Sonnata´s in three parts, Londýn 1683)
[Adagio]
Canzona
Largo
Allegro

Henry Purcell
(1659 – 1695)

 

I´ll sail upon the Dogstar

Henry Purcell

 

Suita č. 2 d-moll-D-dur
(ze sbírky The broken Consort part II)
Pavan
Ayre
Galliard
Ayre
Saraband
[Conclusion]

Matthew Locke
(1621? – 1677)

 

Bess of Bedlam

Henry Purcell

 

Sonata č. 1 a-moll
(ze sbírky Ten Sonnata´s in four parts, Londýn 1696)
Adagio
Canzona (Allegro)
Largo
Vivace
Grave

Henry Purcell

 

Here the deities approve

Henry Purcell

 

*****

Suita D-dur
Fantazia
Almaine
Galliard
Conclusion

William Lawes
(1602 – 1645)

 

Musick for a while

Henry Purcell

 

Suita č. 3 C-dur
(ze sbírky The broken Consort part I)
Pavan
Courante
Ayre
Saraband

Matthew Locke

 

Sonata č. 6 g-moll
(ze sbírky Ten Sonnata´s in four parts, Londýn 1696)
Adagio

Henry Purcell

 

Gentle shepherds
(An Elegy on the Death of Mr. John Playford)

Henry Purcell

 

Let the dreadful engines

Henry Purcell

 

(Všechny písně ze sbírky Orpheus Britannicus, Londýn 1698)

Johann Sebastian BACH – Kantáty a moteta

Johann Sebastian BACH – Kantáty a moteta

Moteto BWV 225 „Singet dem Herrn ein neuse Lied“ 
Moteto BWV 229 „Komm, Jesu komm“
Kantáta BWV 33 „Allein zu dir, Herr Jesu Christ“
Kantáta BWV 103 „Ihr werdet alle heulen“
Moteto BWV 227 „Jesu meine Freude“
johann-sebastian-bach-kantaty-a-moteta

Collegium Vocale 1704 & soli
Collegium 1704
Václav Luks – dirigent

Collegium Vocale 1704 & soli
4 – 4 – 4 – 4

Collegium 1704
4 – 3 – 2 – 1 – 1
2 flétny - 2 hoboje - fagot - trubka - varhany


Moteta a kantáty JOHANNA SEBASTIANA BACHA (1685-1750) se liší jak hudební strukturou, tak určením. Na rozdíl od kantát nenacházíme obvykle v motetech samostatné nástrojové party, recitativy či sólové árie. Moteta však nebyla nutně určena jen pro vokální hlasy, možností jejich obsazení nástroji hrajícími colla parte je celá řada; hned několik takových variant uslyšíme i dnes večer.

 

Kantáta Allein zu dir, Jesu Christ BWV 33 byla zkomponována pro neděli 3. září 1724 a patří k tzv. chorálním kantátám. V její úvodní větě jsou jednotlivé verše chorálu začleněny do přediva instrumentálních hlasů, jimž dominují dva obligátní hoboje. Mistrovské instrumentační efekty prokazuje Bach i v obou áriích, využívajících pizzicato smyčců či dvojici sólových hobojů.

Moteto Singet dem Herrn ein neue Lied BWV 225 vzniklo v Lipsku v letech 1726–1727. Vzhledem k textu se určitě nejedná o smuteční kompozici, jako je tomu u ostatních Bachových motet. Dvojsborová skladba je komponována moderně, jde vskutku o „píseň novou“, která rozvržením vět rychle – pomalu – rychle i virtuózním vedením hlasů odkazuje k moderní formě italského koncertu.

 

Tradičnější podobu má moteto Komm, Jesu, komm BWV 229. Dochovalo se v opisu Bachova žáka C. Nichelmanna z roku 1731/32. V první části Bach zhudebnil text po jednotlivých dvojverších, nejbohatěji je přitom zpracováno dvojverší poslední, které je parafrází Ježíšova výroku z Janova evangelia: "Já jsem ta cesta, pravda i život." (J 14, 6). Druhá část je zpracována odlišně, ve stručné homofonní větě s melodií v sopránu.

 

Kantátu Ihr werdet alle heulen BWV 103 na text lipské básnířky Marianne von Ziegler komponoval Bach v roce 1725 pro třetí neděli po Velikonocích nazývanou "Jubilate". Ve dvou úvodních částech kantáty předepsal Bach "flauto piccolo", vysokou zobcovou flétnu laděnou v "d". První část kombinuje instrumentální sinfonii, sborové fugy a basové accompagnato. Tématem díla je protiklad pláče a radosti v Ježíšově výroku učedníkům: "budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat…" (J 16, 20). Podobně rozdílné jsou i obě árie, ta první, zarmoucená, je doprovázena flétnou, zatímco v druhé radostné tenorové árii zní obligátní clarina.

 

Další podobu Bachovy motetové kompozice představuje moteto Jesu, meine Freude BWV 227. Skladba pro pětihlasý sbor je svými jedenácti částmi nejrozsáhlejším z Bachových motet. Bach v něm snad využil některé své starší skladby, symetrický půdorys vět střídavě přinášejících zpracování jednotlivých slok písně a biblického textu je však přesto ohromující.

Moteta a kantáty proslulého lipského kantora patří již dlouho do kánonu mistrovských děl evropské hudby, je v nich však stále co objevovat.

 

© FOK, Václav Kapsa

BACH & POULENC – Moteta

BACH & POULENC – Moteta

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Václav Luks – umělecký vedoucí, dirigent

bach-poulenc-moteta

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Komm, Jesu komm BWV 229
Jesu, meine Freude BWV 227

Francis Poulenc (1899–1963)
Quatre Motets – Pour Le Temps de Noël
O Magnum Mysterium – Quem vidistis pastores dicite 
Videntes stellam – Hodie Christus natus est

Johann Sebastian Bach
Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225

Collegium Vocale 1704
8 nebo 12 pěvců

Collegium 1704
violoncello, kontrabas, varhany

Václav Luks – dirigent, varhany

Délka programu:
1 hod. 15 min.
BACH & ZELENKA

BACH & ZELENKA

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

bach-zelenka

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Moteto pro sbor BWV 229 
„Komm, Jesu komm!“

Johann Sebastian Bach
Moteto pro sbor BWV 227 
„Jesu, meine Freude“

Collegium Vocale 1704
& basso continuo
fagot nebo violoncello – kontrabas – varhany
Václav Luks – dirigent

Délka programu:
1 hod.
MISERERE - Händel, Vivaldi, Zelenka

MISERERE - Händel, Vivaldi, Zelenka

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Václav Luks – dirigent, umělecký vedoucí

crucifixus-antonio-lotti-georg-friedrich-h-ndel-jan-dismas-zelenka-antonio-vivaldi

Georg Friedrich Händel – Concerto No. 5 op. 3 ré mineurJan Dismas Zelenka – Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55 I
Antonio Lotti – Crucifixus á 8
Jan Dismas Zelenka – Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55 II
Antonio Vivaldi – Concerto XI d moll RV 565 (de L´Estro armonico)
Jan Dismas Zelenka – Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55 III
Jan Dismas Zelenka – Miserere en ut mineur ZWV 57

Premiéra: Festival de Sablé, 24. 8. 2011, Méslay du Maine

Program:

Georg Friedrich Händel

Concerto č. 5 op. 3 d moll
Grave
Allegro
Adagio
Allegro ma non troppo
Allegro

Jan Dismas Zelenka

Responsoria pro hebdomada sancta (Responsoria Svatého týdne) ZWV 55 / Responsoria pro svatý čtvrtek
In monte Oliveti
Ecce, vidimus eum
Tristis est anima mea

Antonio Lotti

Crucifixus á 8

Jan Dismas Zelenka

Responsoria pro hebdomada sancta (Responsoria Svatého týdne) ZWV 55 / Responsoria pro svatý pátek

Caligaverunt oculi mei
Vinea mea electa
Omnes amici mei

Antonio Vivaldi

Concerto XI d moll RV 565 (ze sbírky L´Estro armonico)
Allegro-Adagio e spiccato-Allegro
Largo e spiccato
Allegro

Jan Dismas Zelenka

Responsoria pro hebdomada sancta (Responsoria Svatého týdne) ZWV 55 / Responsoria pro svatou sobotu

Jerusalem, surge
O vos omnes
Sepulto Domino

Jan Dismas Zelenka

Miserere c moll ZWV 57
Miserere I
Miserere II

Gloria Patri I
Gloria Patri II
Sicut erat
Miserere III

 

Collegium 1704

smyčce 4 – 3 – 2 – 1 – 1, varhany, theorba

(13 hudebníků)

(ev. 2 hsl – 1 vla – 1 vcl – 1 cb, varhany, theorba: 7 hudebníků)

 

Collegium vocale 1704

SATB 4 – 3 – 3 – 3

(13 pěvců)

 

Solo: alt / mezzosoprán

Jan Dismas ZELENKA – Responsoria & Miserere

Jan Dismas ZELENKA – Responsoria & Miserere

Georg Philipp Telemann – OuverturaJan Dismas Zelenka – Responsoria pro hebdomada sancta ZWV 55
Antonio Vivaldi – Concerto per 2 Violini a moll z "L´Estro Armonico"
Jan Dismas Zelenka – Miserere c moll ZWV 57


jan-dismas-zelenka-responsoria-miserere

Collegium Vocale 1704
Collegium 1704
Václav Luks – dirigent

Program:

 

Georg Philipp Telemann

Ouvertura

 

Jan Dismas Zelenka

Responsoria pro hebdomada sancta (Responsoria pro Svatý týden) ZWV 55
Responsorio « Omnes amici mei »
Responsorio « In monte Oliveti »
Responsorio « Jerusalem surge »
Responsorio « Vinea mea electa »

 

Antonio Vivaldi

Concerto per 2 Violini a moll z "L´Estro Armonico"

 

* * * * *

Jan Dismas Zelenka
Responsoria pro hebdomada sancta (Responsoria pro Svatý týden) ZWV 55

Responsorio « Caligaverunt oculi mei »
Responsorio «Jerusalem, surge»
Responsorio «O vos omnes»
Responsorio «Sepulto Domino»

 

Jan Dismas Zelenka

Miserere c moll ZWV 57

 

 

Collegium Vocale 1704 | 2-2-2-2 (8 zpěváků)
Collegium 1704 | 3-2-2-1-1, 2 ob, teorba, varhanní pozitiv (13 hudebníků)

Václav Luks – dirigent

Odběr novinek

Collegium1704 Vám bude zasílat tyto informace:

Vyhledávání

FB Twitter You Tube flickr gr Pro cleny
Collegium 1704 o. p. s. Mánesova 813/4, 120 00 Praha 2 Tel: +420 246 052 456 E-mail: info@collegium1704.com