FB   Twitter   You Tube

Johann Sebastian BACH – Kantáty a moteta

Collegium Vocale 1704 & soli
Collegium 1704
Václav Luks – dirigent

Collegium Vocale 1704 & soli
4 – 4 – 4 – 4

Collegium 1704
4 – 3 – 2 – 1 – 1
2 flétny - 2 hoboje - fagot - trubka - varhany


Moteta a kantáty JOHANNA SEBASTIANA BACHA (1685-1750) se liší jak hudební strukturou, tak určením. Na rozdíl od kantát nenacházíme obvykle v motetech samostatné nástrojové party, recitativy či sólové árie. Moteta však nebyla nutně určena jen pro vokální hlasy, možností jejich obsazení nástroji hrajícími colla parte je celá řada; hned několik takových variant uslyšíme i dnes večer.

 

Kantáta Allein zu dir, Jesu Christ BWV 33 byla zkomponována pro neděli 3. září 1724 a patří k tzv. chorálním kantátám. V její úvodní větě jsou jednotlivé verše chorálu začleněny do přediva instrumentálních hlasů, jimž dominují dva obligátní hoboje. Mistrovské instrumentační efekty prokazuje Bach i v obou áriích, využívajících pizzicato smyčců či dvojici sólových hobojů.

Moteto Singet dem Herrn ein neue Lied BWV 225 vzniklo v Lipsku v letech 1726–1727. Vzhledem k textu se určitě nejedná o smuteční kompozici, jako je tomu u ostatních Bachových motet. Dvojsborová skladba je komponována moderně, jde vskutku o „píseň novou“, která rozvržením vět rychle – pomalu – rychle i virtuózním vedením hlasů odkazuje k moderní formě italského koncertu.

 

Tradičnější podobu má moteto Komm, Jesu, komm BWV 229. Dochovalo se v opisu Bachova žáka C. Nichelmanna z roku 1731/32. V první části Bach zhudebnil text po jednotlivých dvojverších, nejbohatěji je přitom zpracováno dvojverší poslední, které je parafrází Ježíšova výroku z Janova evangelia: "Já jsem ta cesta, pravda i život." (J 14, 6). Druhá část je zpracována odlišně, ve stručné homofonní větě s melodií v sopránu.

 

Kantátu Ihr werdet alle heulen BWV 103 na text lipské básnířky Marianne von Ziegler komponoval Bach v roce 1725 pro třetí neděli po Velikonocích nazývanou "Jubilate". Ve dvou úvodních částech kantáty předepsal Bach "flauto piccolo", vysokou zobcovou flétnu laděnou v "d". První část kombinuje instrumentální sinfonii, sborové fugy a basové accompagnato. Tématem díla je protiklad pláče a radosti v Ježíšově výroku učedníkům: "budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat…" (J 16, 20). Podobně rozdílné jsou i obě árie, ta první, zarmoucená, je doprovázena flétnou, zatímco v druhé radostné tenorové árii zní obligátní clarina.

 

Další podobu Bachovy motetové kompozice představuje moteto Jesu, meine Freude BWV 227. Skladba pro pětihlasý sbor je svými jedenácti částmi nejrozsáhlejším z Bachových motet. Bach v něm snad využil některé své starší skladby, symetrický půdorys vět střídavě přinášejících zpracování jednotlivých slok písně a biblického textu je však přesto ohromující.

Moteta a kantáty proslulého lipského kantora patří již dlouho do kánonu mistrovských děl evropské hudby, je v nich však stále co objevovat.

 

© FOK, Václav Kapsa

Odběr novinek

Collegium1704 Vám bude zasílat tyto informace:

Vyhledávání

FB Twitter You Tube flickr gr Pro cleny
Collegium 1704 o. p. s. Mánesova 813/4, 120 00 Praha 2 Tel: +420 246 052 456 E-mail: info@collegium1704.com