FB   Twitter   You Tube
Giovanni Pierluigi da PALESTRINA ad. – Cantiones sacrae

Giovanni Pierluigi da PALESTRINA ad. – Cantiones sacrae

Dílo Giovanni Pierluigi da Palestriny a jeho následovníků

giovanni-pierluigi-da-palestrina-ad-cantiones-sacrae

Johann Joseph Fux (1660–1741)
Missa in fletu solatium quatuor vocum et organo K. 18 (1717)

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
Cantiones sacrae ZWV 220 podle Druhé knihy motetů G. P. Palestriny

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525/26–1594)
Lamentationes Jeremiae Prophetae

Jan Dismas Zelenka: Lamentationes Jeremiae Prophetae

Obsazení:

Collegium 1704
smyčce: 5 – 4 – 3 – 2 – 1
2 hoboje  – fagot – loutna – varhany

Collegium Vocale 1704
SATB: 5 – 4 – 4 – 4

Václav Luks – dirigent


Délka programu:
1 hod. 30 min.
Musica per la settimana santa:  G. B. PERGOLESI, J. D. ZELENKA

Musica per la settimana santa: G. B. PERGOLESI, J. D. ZELENKA

Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736)
Stabat Mater
Jan Dismas Zelenka (1679–1745)
Responsoria pro Hebdomada Sancta ZWV 55


musica-per-la-settimana-santa-g-b-pergolesi-j-d-zelenka

Collegium 1704 | smyčce: 5 – 4 – 3 – 2 – 1; varhany, theorba
Collegium Vocale 1704 | 12 nebo 16 zpěváků  
Václav Luks – dirigent

Délka programu: 1 hod. 15 min.
Jan Dismas ZELENKA – Il Serpente del bronzo

Jan Dismas ZELENKA – Il Serpente del bronzo

Jan Dismas Zelenka 
(1679–1745)

Il Serpente del bronzo ZWV 61 (1730)
oratorium

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Sólisté SAATB
Václav Luks – dirigent

jan-dismas-zelenka-il-serpente-del-bronzo

Collegium 1704
smyčce: 5 – 5 – 4 – 2 – 2
2 flétny – 2 hoboje – fagot – theorba
cembalo / varhany

Collegium Vocale 1704
16 pěvců SATB

Sólisté
soprán, 2 alty, tenor, bas
Johann Christoph SCHMIDT – Čtvero ročních dob

Johann Christoph SCHMIDT – Čtvero ročních dob

Johann Christoph Schmidt (1664–1728) 
Čtvero ročních dob
&
Divertimenta Jean-Baptisty de Lully, André Campra a Antione Charpentiera


johann-christoph-schmidt-ctvero-rocnich-dob

Drážďanský dvůr v roce 1719 zažil rok oslav svatby Dauphina Augusta s Marií Josefínou, dcerou rakouského císaře. Tyto mohutné  oslavy přilákaly pozornost šlechty a umělců z celé Evropy. Ta se točila také kolem oslavného díla Johanna Christopha Schmidta Čtvero ročních dob psaných ve francouzském stylu jak jej známe z versailleského dvora Ludvíka XIV. Dílo ve formě opery-baletu je alegorií, ve které bozi Venuše, Amor, Apollo, Minerva a Merkur žehnají novomanželům.

Program:

Johann Christoph Schmidt (1664–1728)
Les Quatre Saisons
Hudební a taneční divertimento na text Jeana Poissona

&
Divertimenta Jean-Baptiste de Lullyho, André Campra a Antione Charpentiera

Obsazení:

Collegium 1704
smyčce: 5 – 4 – 4 – 2 violy da gamba v alternaci – 1
2 hoboje – fagot – 2 trubky – loutna – cembalo
tympány

Collegium Vocale 1704
2 – 2 – 2 – 2

sólisté
2 soprány – alt – bas

Václav Luks – dirigent


Délka programu:
2 hod.

 

Jan Dismas ZELENKA – Gesù al Calvario

Jan Dismas ZELENKA – Gesù al Calvario

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)

Gesù al Calvario ZWV 62 (1735)
oratorium


jan-dismas-zelenka-ges-al-calvario

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Sólisté
Václav Luks – dirigent

Collegium 1704
smyčce: 5 – 5 – 4 – 2 – 2
2 flétny – 2 hoboje – chalumeau – 2 fagoty
theorba a cembalo/varhany

Collegium Vocale 1704
16 pěvců SATB

Sólisté
2 soprány, 3 alty

Délka programu:
1 hod. 40 min.
Salomone ROSSI – Písně Salomona Ha-Shirim Asher li-Sheloma

Salomone ROSSI – Písně Salomona Ha-Shirim Asher li-Sheloma

Ha-li-Shelomo Shirim Asher (1623)
Žalmy a hymny pro 3 až 8 hlasů na hebrejské texty  &
instrumentální kusy ze sbírky
Sinfonie, Gagliardi, Canzone (1607 / 8)


salomone-rossi-pisne-salomona-ha-shirim-asher-li-sheloma

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Václav Luks – dirigent

Obsazení:
Collegium Vocale 1704
8 – 16 pěvců

Collegium 1704
2 housle, trubka, dulcian, portativ, loutna, harfa, violoncello, kontrabas

Václav Luks – dirigent


Délka programu:
1 hod. 30 min.
Antonio VIVALDI – La Senna festeggiante RV 693

Antonio VIVALDI – La Senna festeggiante RV 693

Italské serenaty, oscilující mezi kantátou a operou, vznikaly obvykle pro konkrétní slavnost s významným politickým či sociálním aspektem. Zakončovaly den, který zahajovala bohoslužba a v němž samozřejmě nechyběla ani bohatá hostina. 


antonio-vivaldi-la-senna-festeggiante-rv-693

Vivaldiho serenata La Senna Festeffiante vznikla zřejmě mezi lety 1722 – 1725 jako pocta francouzskému králi Ludvíku XV., provedena byla však s největší pravděpodobností v Itálii. Dvojdílná skladba, v níž vystupuje Zlatý věk, Statečnost a Seina má podle všech zvyklostí alegorický námět (libreto napsal Domenico Lalli). Seina vítá na svých březích Statečnost a Zlatý věk, jež směřují na korunovaci krále do paláce – Versailles. Tři postavy poukazují na krále, "hvězdu nejvyšší, která Galii je světlem", a na jeho vlastnosti – soucit, mírnost, spravedlnost a zbožnost.

Obsazení:

sólisté:
L´Eta dell´Oro / Zlatý věk – soprán
La Virtu / Statečnost – alt
La Senna / Seina – bas

Collegium 1704
smyčce: 5 - 4 - 3 - 2 - 1
2 flétny, 2 hoboje, theorba, cembalo

Collegium Vocale 1704
sbor: 8 pěvců

Václav Luks – dirigent

Jan Dismas ZELENKA – Missa votiva

Jan Dismas ZELENKA – Missa votiva

jan-dismas-zelenka-missa-votiva

Missa_Votiva_cover_2eMissa votiva je největší mší Jana Dismase Zelenky (1679−1745) a jedním z jeho nejosobnějších děl. Okolnosti vzniku "děkovné mše" nejsou známy, ale snad vznikla po delší autorově nemoci jako výraz vděku za uzdravení. Dva roky před vznikem Missy votivy není známé žádné Zelenkovo dílo a poslední rozsáhlou mešní kompozicí je Missa samctisssimae trinitatis  z roku 1736.
Svým postavením v kontextu Zelenkova díla připomínají opusy jako je Bachovo Umění fugy nebo Mozartovo Requiem.

♦ Audio CD

♣ Video DVD

Jan Dismas ZELENKA – Officium defunctorum a Requiem in D za Augusta Silného

Jan Dismas ZELENKA – Officium defunctorum a Requiem in D za Augusta Silného

jan-dismas-zelenka-officium-defunctorum-a-requiem-in-d-za-augusta-silneho

zelenka_officium_400Jan Dismas ZELENKA (1679−1745)

Officium defunctorum ZWV 47 a Requiem in D ZWV 46

novodobá premiéra


♦ Audio CDGramophone Magazine Editor's Choice a nahrávka měsíce června 2011
♣ Video ukázka

"...Václav Luks diriguje Officium defunctorum s široce dramatickou energií; hudebníci a zpěváci Collegia 1704 hrají a zpívají s precizností a lyrismem. Ve výjimečném Invitatoriu můžeme slyšet úžasná hudební gesta v orchestrálních ritornelech  a alt Markéty Cukrové se zde se sborem prolíná zcela plynule. (...) Odkrývá se nám tu skvostné mistrovské dílo."
David Vickers, Gramophone 4/2011

Jan Dismas ZELENKA – Missa Omnium Sanctorum

Jan Dismas ZELENKA – Missa Omnium Sanctorum

Jan Dismas Zelenka
(1679–1745)

Missa Omnium Sanctorum ZWV 21 (1741)

Six Messes Umtimae 
poslední Zelenkova mše

Collegium 1704
Collegium Vocale
Sólisté – členové sboru
Václav Luks – dirigent

jan-dismas-zelenka-missa-omnium-sanctorum

Poslední Zelenkova mše – z nedokončeného cyklu šesti "Missae ultimae"

Collegium 1704

5 – 4 – 3 – 2 – 1,

2 hoboje, 2 fagoty, varhany

(20 hudebníků)


Collegium Vocale 1704

SATB 5 – 4 – 4 – 4

(17 pěvců)

Odběr novinek

Collegium1704 Vám bude zasílat tyto informace:

Vyhledávání

FB Twitter You Tube flickr gr Pro cleny
Collegium 1704 o. p. s. Mánesova 813/4, 120 00 Praha 2 Tel: +420 246 052 456 E-mail: info@collegium1704.com