FB   Twitter   You Tube
E-shop
Cart empty

Johann Sebastian Bach

Oboe concertos et cantatas
/CD/
420 Kč

V roce 1738 se lipský docent rétoriky Johann Abraham Birnbaum pokusil ve své obhajobě Bachovy kompoziční techniky charakterizovat rysy, jimiž se hudba lipského tomášského kantora lišila od tvorby ostatních skladatelů téže doby. Jeho slova dodnes vystihují podstatu estetických a filosofických zásad, z nichž Bach vycházel:

„Ostatně je jisto, že se hlasy ve skladbách tohoto velkého mistra hudby podivuhodně proplétají, nepůsobíce však nijaký zmatek. Postupují spolu i proti sobě; obojí tam, kde je to žádoucí. Rozcházejí se, aby se přesto v pravý čas opět setkaly. Každý jednotlivý hlas se od ostatních hlasů odlišuje skrze zvláštní obměny, i když se často vzájemně napodobují. Tu se jeden druhému vzdaluje, tam zas jeden druhý následuje, vzájemně se takříkajíc předhánějíce, aniž by přitom bylo možno v jejich úsilí pozorovati sebemenší nepravidelnost. Je-li vše prováděno náležitě, pak není nic krásnějšího než tento soulad.“

Podle Birnbauma mělo pečlivé kontrapunktické vypracování skladby odstraňovat nedokonalosti přírody; dílo bylo tudíž tím krásnější, čím byla spleť hlasů složitější a umnější. Toto pojetí dokonalosti se odráží ve všech oblastech Bachovy tvorby. Neslýchané bohatství jeho skladeb nelze postihnout v plném rozsahu ani při opakovaném poslechu, avšak navzdory kontrapunktickému větvení a detailům typickým pro jednotlivé věty je celkový dojem velmi srozumitelný. A právě v tom je Bachova velikost: nevymýšlí nějaké abstraktní konstrukce, nýbrž tvoří emocionální mistrovská díla. V koncertech a kantátách na této nahrávce je myšlenka hudební dokonalosti založené na mnohohlasu uskutečněna různým způsobem a v každé skladbě s jinými důsledky. Historie vzniku většiny koncertů je složitá a dnes víceméně zapomenutá. Známe zpravidla jen její pozdější stadia, ale můžeme předpokládat, že skladby byly původně napsány pro jiné obsazení.

Koncert g moll BWV 1056 R
Kantáta Ich bin vernüngt mit meinem Glücke BWV 84
Koncert C dur BWV 1061
Kantáta Falsche Welt, dir trau ich nicht! BWV 52
Koncert A dur BWV 1055


Xenia Löffler hoboj
Anna Prohaska soprán
Václav Luks dirigent

Collegium 1704
Helena Zemanová koncertní mistr
Ivan Iliev, Martin Kalista, Markéta Knittlová, Daniel Deuter violino I
Jana Anýžová, Simona Tydlitátová, Jan Hádek, Petra Ščevková, Martia Kuncl Štillerová, Vadym makarenko violino II
Dagmar Valentová, Ildigo Ludwig, František Kuncl, Michal Dušek viola 
Balázs Máté, Libor Mašek violoncello
Luděk Braný kontrabas
Vittorio Ghielmi viola da gamba
Sebastian Knebel varhany, cembalo 
Václav Luks cembalo 
Michael Bosch, Katharina Andres hoboj 
Györgyi Farkas fagot
Erwin Wieringa, Miroslav Rovenský horna

Collegium Vocale 1704
Alena Hellerová, Kamila Zbořilová, Ivana Brouková soprán 
Aneta Petrasová, Marta Fadljevičová, Daniela Čermáková alt
Václav Čížek, Čeněk Svoboda tenor
Martin Schicketanz, Georg Finger, Martin Vacula bas

CD manufactured in Austria
℗ & © 2018 note 1 music gmbh


Platby

Stay in touch

Search

FB Twitter You Tube flickr gr Pro cleny
Collegium 1704 o. p. s. Mánesova 813/4, 120 00 Praha 2 Tel: +420 246 052 456 E-mail: info@collegium1704.com